БЛАЖЕНСТВОТО НА БОЯЩИЯ СЕ ОТ ГОСПОДА

Псалом 128:1-6

1 (По слав. 127). Песен на възкачванията.
Блажен всеки, който се бои от Господа,
И ходи в Неговите пътища;
2 Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си;
Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш.
3 Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти,
Чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти,
4 Ето, така ще се благослови човекът,
Който се бои от Господа.
5 Господ да те благослови от Сион,
И да видиш доброто на Ерусалим
през всичките дни на живота си,
6 Дори да видиш чада от чадата си!
Мир на Израиля!

Този псалом ми звучи като едно сурвакарско пожелание, като една сурвакарска благословия. „Сурва, сурва, весела година! … Жена ти да бъде като плодовита лоза всред дома ти, чадата ти да бъдат като маслинени младоци около трапезата ти… Господ да те благослови от Сион, и да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си, дори да видиш чада от чадата си!… до година, до амина!” Нека Бог да ни благослови през тази нова година! Да ни даде „берекет” – плодородие и благословение във всяка сфера на живота ни.

В този псалом се говори за едно блаженство, за едно благословение и за една благословия (заключително благопожелание).

 • Блаженството е в ст. 1-2

Блажен всеки, който се бои от Господа,
И ходи в Неговите пътища;
2 Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си;
Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш.

 • Благословението е в ст. 3-4

3 Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти,
Чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти,
4 Ето, така ще се благослови човекът,
Който се бои от Господа.

 • Благословията е в ст. 5-6

5 Господ да те благослови от Сион,
И да видиш доброто на Ерусалим
през всичките дни на живота си,
6 Дори да видиш чада от чадата си!
Мир на Израиля!

ПЪТУВАНЕТО НА ПИЛИГРИМИТЕ

Този псалом е наречен „песен на възкачванията”. Той принадлежи към групата псалми от 120-ти до 134-ти които са наречени „песни на възкачванията”. Това са псалми, които са се пеели от пилигримите. Знаете ли какво значи думата „пилигрим”? А знаете ли какво означава думата „хаджия”? „Хаджии” се наричат онези хора, които са ходили на поклонение на Божий гроб в Ерусалим. Тази дума най-вероятно произлиза от турската или по-скоро арабска дума „хадж”. Хаджът е едно от петте основни задължения на всеки истински мюсюлманин – ако има финансова възможност поне веднъж в живота си той трябва да отиде и да посети гроба на Мохамед в Мека. Българските хаджии, понеже не са мюсюлмани, а християни не ходят до Мека, а до Ерусалим. И ако не знаете, ще ви кажа, че разликата между гроба на Мохамед и гроба на Христос е, че Мохамед си още в гроба, а гробът на Христос е празен! Защото, Исус Христос възкръсна от мъртвите! Слава на Бога! Но, основната ми мисъл ми е това, че думата „пилигрим” или „хаджия” всъщност означава „поклонник” – някой, който отива на поклонение в най-святия град според неговата религия или вяра. Преди Христос, във времето когато са били писани псалмите, юдеите са отивали да се поклонят на живия Бог в Ерусалим. Три пъти в годината – на Пасха, на Петдесятница и на празника Шатроразпъване, всеки мъж в Израел е трябвало да ходи на поклонение в светия град. И когато тези пилигрими пътували към Ерусалим, те са пеели тези „песни на възкачванията”. Всъщност, да бъдеш „пилигрим” означава да бъдеш „пътешественик”. Има една книга на Джон Бънян, която се нарича така. Тя е една алегория, която представя пътуването на християнина към небето, към вечността.

Така че, това, че този псалом е наречен „песен на възкачванията” ни напомня за онези поклонници, които отивали на поклонение в Ерусалим. А това пък от своя страна, ни кара да се замислим за факта, че самите ние сме едни пътешественици, едни пилигрими, които пътуват за небето. Ние сме намерили „Пътя, Истината и Живота” (Йоан 14:6), преминали сме „тясната порта” и сме тръгнали по „тесния път”, който води в Божията слава (Матей 7:14). Минаваме през планини, през долини, през морета, и дори през блата – през най-различни обстоятелства и проблеми в живота, сблъскваме се със всякакъв вид хора, борим се с грехове и демони. Но, ние имаме цел – вървим към Славата, към Божието присъствие! И през каквото и да преминаваме, ние „се възкачваме” ние преминаваме от слава в слава, от сила в сила, от святост в святост! Бог непрестанно ни води в победително шествие в Исус Христос (2 Коринтяни 2:14)! 

НУЖДАТА НИ ОТ БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ

В този псалом се говори за едно тройно благословение върху пилигримите. Първото благословение е по отношение на работата – „Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си; блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш”. След това се говори за благословение в семейството – „Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти”. И последното благословение – е благословение по отношение на нашето здраве – „Господ да те благослови от Сион, и да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си, дори да видиш чада от чадата си!” Това тройно благословение всъщност ни показва какво можем да правим ние и какво може да прави Господ. Ние сме смъртни човеци, а Господ е безсмъртен. Като смъртни човеци ние можем да работим, да се женим и да живеем, но се изисква безсмъртният Господ да реши, да каже и да се намеси, за да можем да имаме благословение – трудът ни да бъде увенчан с успех и да свършим работата, семейството ни да бъде щастливо и да имаме здраве и дълголетие. Защото,

 • ние можем да започнем работата, но да нямаме успех и да не можем да я довършим.
 • Ние можем да се оженим, до да имаме труден и посредствен брак и да нямаме деца. Защото, плодът на утробата е дар от Господа.
 • Ние можем да живеем, но животът ни да бъде кратък и пълен с болести, понеже дълголетието е Божие благословение.

Така че, благословението е нещо, което произлиза и идва към нас от Бога.

Разбира се, тук бих желал да сложа един баланс, и да подчертая, че бедността, безплодието в семейството и ранната смърт не винаги са белег на проклятие. Защото има добри хора, които срещат невероятни трудности. Затова има такива псалми – като псалом 37 и 73, които ни учат да не се дразним от външния успех на злите и нечестиви хора. Затова в Библията е и книгата Йов – за да ни покаже, че ние не можем да дадем категоричен отговор на въпроса: „Защо на добри хора се случват лоши неща?”. Ние просто не знаем. В Библията има благословени царе, които търсеха Бога, но техните деца бяха идолопоклонници. Така че, всеки отговоря за себе си и всеки един случай е индивидуален. Ние нямаме право да съдим другите и да им поставяме етикети, че нещо не е наред с тях, щом срещат трудности и ги сполетяват нещастия. Не можем да сложим всички случаи „под един общ знаменател”, но принципът, правилото е това, което ни е дадено в този псалом: „Смъртните човеци могат да работят, могат да се женят, могат да живеят, но Господ е който им дава „плодът от труда на ръцете им”, „маслинени младоци около трапезата” им, и дълъг живот, за да могат да видят „чадата на чадата си”. Трябва да проумеем, че без Божието благословения, всички наши усилия са празни суетни. В предния Псалом 127:1-2 се казва:

1 Ако Господ не съгради дома,
Напразно се трудят зидарите;
Ако Господ не опази града,
Напразно бди стражарят.
2 Безполезно е за вас да ставате рано,
да лягате толкоз късно,
И да ядете хляба на труда,
Тъй като и в сън Господ дава на Възлюбения Си.

Така че, благословението е нещо, което идва от небето, нещо, което идва от Господа. Защото в ст.5 се казва: „Господ да те благослови от Сион”.

 • Сион е мястото, където Давид занесе ковчега на завета.
 • Сион е мястото, където Бог избра да настани името си.
 • Сион е мястото, където беше изграден Божия храм.
 • Сион е мястото на Божието присъствие.

За израилтяните всяко благословение идваше от Сион. За нас, християните, всяко благословение идва от Христос. Защото, в Христос Бог ни е благословил със всяко духовно благословение (Ефесяни 1:3). Така че, искам да ви насърча да се молим и да изискваме Божието благословение за всяко дело и за всяка сфера на живота си. Защото, без Божието балгословение, ние можем да работим, но трудът ни да не бъде благословен, ние можем да се женим, но семейството ни да не бъде благословено, ние можем да живеем, но живота ни да не бъде благословен. Затова, нека да се молим, и да изискаме Бог да благослови труда на ръцете ни, домовете ни, децата ни, и да ни даде здраве в телата ни. Нека да не разчитаме на късмет или на човешки пожелания. Но, нека да търсим Божието благословение и да не забравяме, че всяко добро нещо, което имаме в живота си е от Него. Във Второзаконие 8:11-18 Мойсей казва на народа:

11 Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите Му, съдбите Му и повеленията Му, които днес ти заповядвам, 12 да не би, като ядеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях, 13 и като се умножат говедата ти и овците ти и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко що имаш, 14 тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя Бог, Който те е извел из Египетската земя, из дома на робството; 15 Който те преведе през голямата и страшна пустиня, гдето имаше горителни змии, скорпии и сухи безводни земи; Който ти извади вода из кременливия камък; 16 Който те храни в пустинята с манна, храна която не знаеха бащите ти, за да те смири и да те изпита, да ти направи добро в сетнините ти; 17 и да не би да речеш в сърцето си: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. 18 Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес.

Виждате ли, благословението в живота ни не идва от нас. От нас идва работата, но благословението на труда ни е от Господ! И без благословение от Бога, всичките ни усилия са напразни! Затова, ние трябва да търсим и да ценим Божието благословение!

БЛАЖЕНСТВО В СТРАХА ОТ ГОСПОДА (ст.1-2)

И тук идваме до още една истина, която този псалом подчертава – връзката между нашите дела и Божието благословение. Защото, така започва псалома.

Блажен всеки, който се бои от Господа,
И ходи в Неговите пътища;

Това означава не само да казваме, че вярваме в Бога, но да изпълняваме Неговите заповеди. „Да ходим в пътищата на Господа” означава да живеем според Словото Му и да изпълняваме желанията Му. Блажен и благословен ще бъде този, който „се бои от Господа и ходи в Неговите пътища”. Той ще бъде благословен и в работа си и в семейството си, защото в ст. 4 се казва:

4 Ето, така ще се благослови човекът,
Който се бои от Господа.

Отначало се казва: „Блажен всеки, който се бои от Господа”, а след това: „Ето, така ще се благослови човекът, който се бои от Господа”. Този човек ще бъде и блажен и благословен. Това означава, че степента от страх от Господа в живота ни определя степента на нашето блаженство и благословение.

Вижте, този псалом е един псалом изявяващ Божията мъдрост. В него е скрита тайната как да бъдем наистина блажени и благословени. Искаш ли да бъдеш блажен и благословен? Бой се от Бога и следвай водителството на Святия Дух! Искаш ли да имаш успех в работата си? Бой се от Господа и ходи в пътищата Му! Искаш ли да имаш семейно щастие? Бой се от Господа и ходи в пътищата Му! Искаш ли децата ти да те радват и да бъдат послушни? Бой се от Господа и ходи в пътищата Му! Искаш ли да имащ здраве и дълголетие? Бой се от Господа и ходи в пътищата Му. Това е мъдростта на този псалом. Колкото по-близко си до Бога, колкото повече Му угаждаш и му служиш, толкова по-голямо ще бъде блаженството ти!

Какво ще бъде блаженството? Блаженството ще бъде в това да „ядеш от плода на ръцете си”, в това да имаш успех в работата си и да се наслаждаваш на резултатите от труда си. Не само да се трудиш, а друг да яде от плода на ръцете ти, защото понякога се получава така, че един работи, а пък друг яде. Например в Притчи 13:22 се казва:

22 Добрият оставя наследство на внуците си,
А богатството на грешния се запазва за праведния,

Обаче, в нашия псалом се казва, че ти ще ядеш от плода на ръцете си, т.е., не само ще се трудиш, но ще довършиш това, което си започнал и ще се възползваш от това, което си произвел.

2 Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си;
Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш.

Това означава да имаме големи заплати. Защото, „да благоденстваш” означава „да просперираш”, да бъдеш успешен във всичко, което правиш. И нека Бог да ни даде през тази година ние да имаме добър успех.

Но, тук бих желал да ви обърна внимание и на още нещо. Казва се: „Ще ядеш труда на ръцете си” или „плода от труда на ръцете си”. Това означава, че Бог очаква ние да използваме ръцете си не само за да ги протягаме за милостиня или за да се молим, но и да работим с тях. Бог желае ние да изработваме благословението си, да бъдем работливи. Във 2 Солунци 3:10-12 апостола казва:

10 Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде. 11 Понеже слушаме, какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи. 12 На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В СЕМЕЙСТВОТО (ст.3-4)

Вижте, в този псалом всъщност ние виждаме благословението на едно семейство. Мъжът е благочестив, богобоязлив, порядъчен и трудолюбив. Той работи и „изкарва добри пари”. Снабдява нуждите на семейството си. Но той не е сам. До него е жена му. 

3 Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти,
Чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти,
4 Ето, така ще се благослови човекът,
Който се бои от Господа. 

„Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти”. Значи, първо, тук се казва каква ще бъде жена му. Тя ще бъде „плодовита” – това означава, че ще ти ражда деца. Защото, лозата ражда грозде, а пък жената ражда деца. Нека Бог да ни даде да имаме едни благословени семейства. Но, сигурен съм че тук има и нещо повече от това жената да ражда деца. „Плодовитата лоза” предоставя и други блага – сянка в знойните дни, прохлада и сладост със своя плод. Една добра жена създава уют и комфорт в дома си.

Второ, освен каква ще бъде жената на боящия се от Бога се казва и къде ще бъде тя. Тя ще бъде „всред дома му”. Това означава, че тя няма да ходи насам-натам и да търси забавления извън дома, ами ще си гледа къщата. Това е голямо благословение – да имаш жена, която си гледа къщата. Защото, това се казва в Новия Завет. В Посланието към Тит ап. Павел излага „здравото учение”. Старите жени не трябва да пият и да клюкарстват, а „да поучават това, което е добро” – и това означава не само с думите си, ни и с характера си.

4 за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си

Това трябва да правят жените. Така че, това е благословение – да имаш жена, която те обича, и която обича децата си и се грижи за теб и за тях. Но се казва и още нещо (2 Тимотей 2:5):

 • да са разбрани – да не е някоя, която ти и казваш едно, а тя ти казва сто… и тогава, каква става тя… проблеми в семейството… неразбирателство. Затова тук се казва жените „да са разбрани”
 • целомъдри – това означава да не мислят за други мъже, да не мислят за „романтика” и за разни други неща, но…
 • да работят у домовете си – това означава да бъдат работливи. Когато мъжът им се върне от работа, да бъде в къщи подредено, наготвено, децата строени, написали домашните… и… чакат тати да се върне
 • да са благи – мили да бъдат. И най-накрая се казва:
 • подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение. Това пише.  

ОБРАЗЦОВАТА ЖЕНА

Докато се подготвях за тази проповед в един от коментарите, които преглеждах намерих следното описание на „образцовата жена”.

„Благочестивата и любяща съпруга, витрината, декора и короната на богобоязливия съпруг, който е нейна поддръжка и сила,

 • така нарежда масата, че колкото и празна да е, тя е празник;
 • така налива водата, че тя се превръща във вино;
 • така се усмихва, че цялата стая грейва с успокоение и доволство;
 • така говори, че къщата се изпълва с омайна музика;
 • така живее, че съпругът й е щастлив навсякъде, понеже е най-щастлив у дома си.”

(E. J. Robinson.) (from The Biblical Illustrator Copyright © 2002, 2003, 2006 Ages Software, Inc. and Biblesoft, Inc.)

Така че, Бог да ни помогне във всичко това. Да ни даде благословение и в работата и в дома. И да направи така, че и децата ни да бъдат благословени. Защото се казва не само, че жена ти ще бъде като лоза всред дома ти, но и че чадата ти ще бъдат като маслинени младоци около трапезата ти. Това, че ще бъдат „младоци” означава, че те ще те наследят. Защото, „младок” означава „издънка”, която изниква от корена и заема неговото място. Така че, когато коренът изсъхне, „младокът” заема мястото му.

Но, децата са сравнени не само с „младоци” а с маслинени младоци. Маслиненото клонче е символ на мира. Маслиненото олио е символ на помазанието. Нека такива да бъдат и децата ни – мирни и помазани!

Предният псалом ни рисува децата като едно изключително ценно богатство и като стрели, които ще ни защитят от враговете ни (Псалом 127:3-5).

3 Ето, наследство от Господа са чадата,
И награда от него е плодът на утробата.
4 Както са стрелите в ръката на силния,
Така са чадата на младостта.
5 Блазе на оня човек,
Който е напълнил тула си с тях!
Такива няма да се посрамят,
Когато говорят с неприятелите си в градската порта.

Освен това се казва, че чадата ни ще бъдат „около трапезата ни”. Това означава, че ще има „нещо на масата”. Ще има събиране и празнуване. Нека Бог да благослови в семействата ни и в домовете ни! Да можем да кажем както англичаните: „Моят дом е моята крепост!” – домовете ни да бъдат за нас място на спокойствие, сигурност и почивка. Когато се върнем у дома да се чувстваме разбрани. И дори когато имаме атаки отвън, ние да можем да ги отблъснем и с Божията помощ да продължим напред. 

БЛАГОСЛОВИЯ ЗА ДЪЛГОЛЕТИЕ (ст.5-6)

5 Господ да те благослови от Сион,
И да видиш доброто на Ерусалим
през всичките дни на живота си,
6 Дори да видиш чада от чадата си!
Мир на Израиля!

Тези думи звучат като една заключителна благословия. Благословия, отправена към човекът, който се бои от Господа. В Библията се срещат редица благословии. Най-популярната старозаветна благословия е тази от Числа 6:22-26:

22 Господ говори още на Моисея, казвайки: 23 Говори на Аарона и на синовете му, казвайки: Така да благославяте израилтяните, като им говорите:

 • 24 Господ да те благослови и да те опази!
 • 25 Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост!
 • 26 Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

27 Така да възлагат Името Ми върху израилтяните; и Аз ще ги благославям.

Най-популярната новозаветна благословия е тази от 2 Коринтяни 13:14.

14 Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. Амин.

Благословията върху боящия се от Господа в Псалом 128 е за в две неща. Първо, „да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си”. Това означава целия ти живот да бъде благословен. И второ, „да видиш чата от чадата си”. Това означава дълголетие. В Библията дълголетието се счита за върховно благословение. В Йов 42:16-17 се казва, че след като Бог възстанови здравето и семейството и имота на Йов, след всичко, като венец на благословенията си Бог му даде дълголетие.

16 Подир това Иов живя сто и четиринадесет години, и видя синовете си и внуците си до четири поколения. 17 И тъй, Иов умря, стар и сит от дни.

Разбира се, както казах и преди дълголетието не е гаранция за праведност. Защото има и добри хора, които си отиват млади. Но, като цяло, дълголетието е едно изключително Божие благословение. Това се вижда и от Псалом 91:15-16 където Бог изрежда обещанията си към онзи, който е „положил в любовта си в Него”.

15 Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам;
С него ще съм, когато е в бедствие;
ще го избавя и ще го прославя.
16 Ще го наситя с дългоденствие,
И ще му покажа спасението, което върша.

Така че, нека Бог да ни даде „много години”. Когато се поздравяваме за новата година, ние често си казваме: „За много години!”. Какво означава „За много години!”.  „За много години!” всъщност е съкращение на „пожелание за много години”. Или с други думи това е едно пожелание за дълголетие – „Господ да ти даде много години живот!”. Така че, дълголетието е Божие благословение. Пожеланието за дълголетие всъщност е пожелание за здраве. Защото, за да има дълголетие, трябва човек да е здрав. Ако е слаб и болнав, или ако се разболее от нелечима болест, той едва ли ще живее дълго.

И това е всъщност третото благословение, което виждаме в този псалом. Първото е благословението върху труда на ръцете ти, т.е., успех във работата, второто е благословението върху семейството ти – жена ти да бъде като плодовите лоза всред дома ти и чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти, и третото благословение е благословението за дълголетие: „дори да видиш чада от чадата си!”. Амин.

В последната част от псалома виждаме, че благословението за което става дума в този псалом не е само едно лично или индивидуално благословение, но то е благословение върху боящия се от Господа като част от Божия народ. Защото псалома завършва с думите „Мир на Израиля!” и защото благословията е той да види „доброто на Ерусалим”. Защо? Защото „доброто на Ерусалим”, общото добро за целия народ е и лично добро за отделния човек. За нас това означава, че ние трябва да гледаме на благословението си като част от благословението на Христовата църква. Бог да даде благословение на църквата си, защото, ако тя е благословена, то и ние ще бъдем благословени като части от нея!

Така че, нека така да ни благослови Бог през тази година! Да се боим от Бога и да ходим в пътищата Му! Бог да благослови работата ни, Бог да благослови семействата ни и Бог да благослови здравето ни!

Сподели във Фейсбук...