ДАРЕНИЕ

ДАРИ ЗА ЕПЦ – Д.ЕЗЕРОВО

ДАРИ ОНЛАЙН ПРЕЗ ePay

Описание Сума
Членски внос, дискос, десятък BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

ДАРИ ПО БАНКОВ ПЪТ

Титуляр на сметка:
Евангелска Петдесятна Църква – Долно Езерово
Райфайзен Банк
BG24RZBB91551000675599
RZBBBGSF
Основание: Дискос/Десятък

ДЕСЯТЪЦИ И ДАРЕНИЯ

Ние вярваме в библейските принципи за дарение и десятък. Чрез доброволната жертва на мнозина, ЕПЦ – Долно Езерово има възможност да изгражда здравословна среда и местна църква.

В книгата на пророк Малахия, Библията говори да носим десятъците (10%) от нашите приходи в хранилището (църквата). Ако правим това, Бог ще „отвори небесните прозорци” за нас. Нека вярваме, че Бог ще снабди и ще промисли за нуждите ни, докато ние се покоряваме на Неговото Слово. 

Трудното време не трябва да ни спира да сеем и да инвестираме в Божието царство. Както Исаак, който пося в дни на голям глад и пожъна стократно, и както бедната вдовица от Сарепта, която въпреки че даде последната си шепа брашно за един Божи човек, но след това видя Божието чудотворно снабдяване, така и ние нека сеем щедро и с вяра в Бога, Който промисля, и е повече от достатъчен.

ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВЪЗМОЖНО
ЗАРАДИ МОЛИТВИТЕ И ПОДКРЕПАТА
НА ХОРА КАТО ТЕБ!

Филипяни 4:17-19

ПАРТНЬОРСТВО

Ако даден човек, който не е запознат с Божието Слово отвори Библията и започне да я чете, тя може да му се стори чужда и непозната, но когато някой му обясни написаното, то му става интересно и Святия Дух започва да работи в сърцето му. Етиопският Велможа се нуждаеше от Филип, който да му обясни пророчеството на Исая и той да повярва в Христос. Хората в България днес се нуждаят от ProPoVedi.Org за да разберат посланието на Библията и да станат Христови последователи. ProPoVedi.Org се поддържа и развива благодарение на теб, нашия партньор. Всеки път когато даваш за ProPoVedi.Org чрез сайта ти достигаш хора, за които нашия Господ Исус Христос проля драгоценната Си кръв и ги правиш Негови ученици. ProPoVedi.Org не е просто още един уебсайт, а твой инструмент за благовестие и ученичество. Чрез него ти довеждаш души при Христос, утвърждаваш ги във вярата и ги екипираш за служение. С твоето партньорство ти не просто спонсорираш този уебсайт, ти се присъединяваш към екипа на нашето служение, който принася плод за вечен живот за Божия слава.

Като партньор на ProPoVedi.Org направи дарение за ЕПЦ Д. Езерово по банков път или чрез ePay.

КАУЗА

Нуждата от по-качествено проповядване Джон Стот изразява с това, което неговите колеги наричан Лангхамска логика по името на мястото на църквата „Ол Соулс“ в Лондон:

 • Ако Бог желае людете му да растат към зрялост, a това определено е нещо, което Той желае,
 • и ако те растат чрез Божието слово, a определено това е начинът по който те растат,
 • и ако Божието Слово идва към нас главно (не само) чрез проповядване, a обикновено това е начинът по който то идва към нас,

то тогава, би трябвало да си зададем следния логичен въпрос: “Какво можем да направим, за да повишим качеството на библейското проповядване?”

 • Защото, тогава Божието Слово ще идва към Божиите хора по-ефективно
 • и те ще растат за слава на Самия Бог.

Целите на този сайт са няколко:

 1. Да ни приближи при Бога и да ни направи по-подобни на Христос.
 2. Да предостави ресурси за проповядване на онези, които служат на Божията нива.
 3. Да повиши качеството на библейското проповядване в България.
 4. Да даде интересен материал за четене на онези, които желаят да растат духовно.
 5. Да популяризира пастирското служение и даде възможност на всички които желаят, да се запознаят с това, което се проповядва в евангелските църкви.

Ако желаеш да подкрепиш каузата на ProPoVedi.Org, направи дарение за ЕПЦ Д. Езерово по банков път или чрез ePay.

ДАРЕНИЕ ЗА КАУЗАТА

Като пастир аз вярвам, че десятъците трябва да се дават в местната църква. Но в Галатяни 6:6 се говори специално за даване на учителите:

6 А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.

И аз мисля, че въз основа на този стих имаме право да очакваме не само молитвена, но и финансова подкрепа за служението си.

Тук бих желал да се обърна и към онези братя и сестри в тялото Христово, които имат дарбата да раздават. В Римляни 12:4-8 се казва:

4 Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба, 5 така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас, един на друг. 6 И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата; 7 ако ли служене, нека прилежаваме в служенето, ако някой поучава, нека прилежава в поучаването; 8 ако увещава, в увещаването; който раздава, да раздава щедро; който управлява, да управлява с усърдие; който показва милост, да я показва доброволно.

Като един, който е получил благодатта да поучава, аз “прилежавам” в поучаването. Но, предизвиквам и теб, които си получил дарбата да раздаваш, да подкрепиш служението ни, за да можем да допълним дарбите си и така заедно да постигнем повече за напредъка на благовестието и растежа на Божието царство в България.

Също така:

 • Ако желаеш да се поклониш на Бог с твоето даване
 • Ако желаш да засееш семе на вяра
 • Ако това интернет служение ти върши работа или те е благословило по някакъв начин
 • Ако желаеш да участваш в този проект
 • Ако искаш този уебсайт да се развива все повече и повече
 • Ако си доволен от публикуваните на този сайт материали
 • Ако желаеш да изразиш положителната си оценка
 • Или пък по някаква твоя лична причина

Направи дарение за ЕПЦ Д. Езерово по банков път или чрез ePay.