БЪДИ ГОТОВ ДА СТРАДАШ ЗА БЛАГОВЕСТИЕТО!

Филипяни 1:29-30