Етикет: ГРЯХ

ПОКАЯНИЕТО ИЗМИВА ГРЕХА

от Лъчезар Манчев СЧУПЕНАТА ДАМАДЖАНА Във времето на комунизма имаше дефицит на много стоки. Липсваха и стъклени съдове с голям обем, в които хората да съхраняват мляко, вино, компот и др. По-възрастните от нас помнят, че тогава изобретателните хора плетяха пластмасови обвивки за 3-литрови бутилки от минерална вода „Хисар“ и ги превръщаха в дамаджани. Те…

Прочети цялата статия

КАК СЕ РАЗБОЛЯХМЕ ОТ “НЕЛЕЧИМ ГРЯХ”?

Римляни 1:18-32 Поставяйки по-късно в посланието си диагноза на човечеството „нелечим грях” (Римляни 3:9,23), ап. Павел започва, като снема неговата анамнеза. Анамнезата (на гръцки „анамнезис”) е медицински термин, с който се означава подробното и последователно получаване на сведения от пациента или негови близки за характера и причините на възникналото в него заболяване. Когато отидете на…

Прочети цялата статия

СВОБОДА ОТ ГРЯХ

Римляни 6:1-23 Исус ни освобождава от Мойсеевия Закон. Но, Той ни освобождава не само от Закона. Той ни освобождава и от греха. И начинът да бъдем освободени от греха е същия по който биваме освободени от Закона – чрез нашето идентифициране с Христос. Да се „идентифицираме” с Христос означава да се „съединим” с Него (ст.5),…

Прочети цялата статия