Категория: Д) 2 Летописи

УСЛОВИЕТО ЗА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ В ЖИВОТА НИ

2 Летописи 15:2 Във 2 Летописи 15:1-2 четем: 1 Тогава Божият дух дойде на Азария, Одидовия син, 2 и излезе да посрещне Аса и му рече: Слушайте ме, Асо и целий Юдо и Вениамине: Господ е с вас докато сте вие с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го…

Прочети цялата статия

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРЦЕТО

2 Летописи 16:9 Във 2 Летописи 16:9 четем: 9 Защото очите на Господа се обръщат {еврейски: тичат} насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него. Кой от Божиите атрибути можем да видим в този стих? Кое от Неговите качества на Бог? Бог…

Прочети цялата статия