СЕДЕМ ЦЕННОСТИ, КОИТО НАМИРАМЕ ПРИ КРЪСТА

Въз основа на СЕДЕМТЕ СЛОВА ОТ КРЪСТА ние можем да видим седем ценности, които намираме при кръста.

1. ПРОШКА

Прошка – изличаване веднъж завинаги на нашите престъпления, грехове и беззакония.

Прошка поради ходатайството

Лука 23:33-34

33 И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците единия отдясно Му, а другия отляво. 34 А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях.

При кръста Бог ни дава прощение на нашите грехове.

Колосяни 1:14

14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;

2. СПАСЕНИЕ

Спасение – избавени от робството на смъртта и на ада.

Спасение поради жертвата.

Лука 23:33-43

33 И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците единия отдясно Му, а другия отляво. 34 А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях. 35 И людете стояха та гледаха. Още и началниците Го ругаеха, казвайки: Други е избавил; нека избави Себе Си, ако Този е Божият Христос, Неговият Избраник. 36 Тоже и войниците Му се подиграваха, като се приближаваха и Му поднасяха оцет, и казваха: 37 Ако си Юдейският Цар, избави Себе Си. 38 А над Него имаше и надпис: Тоя е Юдейският Цар. 39 И един от обесените злодейци Го хулеше, казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас! 40 А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение? 41 И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо. 42 И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. 43 А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.

Поради кръста ние получаваме вечен живот.

1 Петрово 1:9

8 Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, 9 като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.

3. СРОДЯВАНЕ

Сродяване – ставаме членове на Божието семейство

Сродяване поради осиновяването

Йоан 19:25-27

25 А при кръста на Исуса стояха майка Му, и сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. 26 А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти! 27 После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си.

Кръста ни въвлича в нови взаимоотношения помежду ни.

Ефесяни 2:19

19 Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;

4. ПРИБЛИЖАВАНЕ

Приближаване – вече не сме отделени (чужди), нито отдалечени от Бога.

Приближаване поради кръвта на Исус.

Матей 27:46

45 А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час.
46 А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?

Кръста ни приближава близо при Бога. На кръста Бог се отдалечи от Исус, за да може чрез Неговото отдалечаване, ние да бъдем приближени при Него.

Евреи 10:19-22

19 И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, 20 през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си, 21 и като имаме велик Свещеник над Божия дом, 22 нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест {Или: Поръсена от нечиста съвест.}* и с тяло измито в чиста вода;

5. ЗАДОВОЛЯВАНЕ

Задоволяване – снабдяване на всички наши нужди.

Задоволяване поради понесената нужда.

Йоан 19:28-29

28 След това, Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието рече: Жаден съм. 29 А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му.

Кръстът задоволява нашите нужди.

2 Коринтяни 8:9

9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

6. ПОБЕДА

Победа – триумф над греха, смъртта ни Сатана.

Победа поради завършеното дело.

Йоан 19:30

30 А Исус като прие оцета рече: Свърши се, и наведе глава, и предаде дух.

Кръстът ни донася пълна и окончателна победа.

Колосяни 2:13-15

13 И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления; 14 и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста; 15 и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.

7. ПОСВЕЩЕНИЕ

Посвещение – пълно и цялостно отдаване на Бога.

Посвещение поради любовта.

Лука 23:44-54

44 А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час, 45 като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата. 46 И Исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. И това като рече, издъхна. 47 И стотникът като видя станалото, прослави Бога, като каза: Наистина Този човек бе праведен. 48 А всичките множества, надошли на това зрелище, като виждаха какво стана, връщаха се биещи се в гърди. 49 А всичките Негови познайници и жените, които бяха дошли подир Него от Галилея, стояха надалеч и гледаха това.
50 И ето, един човек на име Иосиф, който беше съветник, човек добър и праведен, 51 който не беше се съгласил с намерението и делото им, – от юдейския град Ариматея, човек, който ожидаше Божието царство, – 52 той отиде при Пилата и поиска Исусовото тяло. 53 И като го сне, обви го с плащаница, и положи го в гроб изсечен в скала, гдето никой не бе още полаган. 54 И беше приготвителен ден, и съботата настъпваше.

Кръстът ни учи на посвещение и отдаване на Бога.

Йоан 10:17-18

17 Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. 18 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца Си.

Сподели във Фейсбук...