ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

Един пастир много често проповядвал за водното кръщение. Дотолкова, че членовете на духовния съвет при църквата започнали да се чудят какво да направят за да го накарат да престане да говори само за водното кръщение. Не им било удобно да му кажат направо: „Така и така, много говориш за водното кръщение, така че ако обичаш започни да говориш на някоя друга тема…” Мислили, мислили какво да направят, и накрая му казали: „Пастирю, искаме да направиш една серия от проповеди върху книгата Битие.” Той казал: „Добре, няма проблеми.” Следващата неделя застанал на амвона, отворил Библията на Битие 1:1-2 и започнал да чете:

1 В начало Бог създаде небето и земята. 2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

Започвайки своята проповед, пастирът казал: „Ето виждате, още в началото Бог е създал вода, защото е промислил за водното кръщение!” И започнал отново да говори за водното кръщение…

Проповед: ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ

 
 
Сподели във Фейсбук...