Етикет: ДУХ

НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СВЯТИЯ ДУХ

СВЯТИЯТ ДУХ ЗА НАС Е КАТО ХРИСТОС ЗА УЧЕНИЦИТЕ Бог желае ние да имаме взаимоотношения с Него, а нашите взаимоотношения с Него, се осъществяват най-вече чрез Святия Дух. В момента Святия Дух за нас е Същия, както Христос беше за учениците.

АЗБУКА НА СВЯТИЯ ДУХ

Това,  което Той е Адвокат – ходатайства за светиите (Римляни 8:26-27) Божий белег – че сме негови (2 Коринтяни 3:3) Вдъхновител – за добро (Галатяни 6:8-9)

ВИКЪТ НА ДУХА

Исус Навиев 6:1-20 В Исая 42:13 -14 се говори за бойния вик на Господ. 13 Господ ще излезе като силен мъж, (като мощен воин) Ще възбуди ревнивостта Си като ратник (ратник е старобългарска дума за войник, нали знаете?), Ще извика, да! ще изреве. Някой може да каже: „А, как така Господ ще извика? Какви са…

Прочети цялата статия

В ДУХА И СИЛАТА НА ИЛИЯ

Лука 1:14-17 Нека днес да прочетем последните стихове на книгата Малахия, които са и последните стихове на Стария Завет (Малахия 4:4-6): 4 Помнете закона на слугата ми Моисей, Който му заповядах в Хорив за целия Израил, Сиреч, повеленията и съдбите. 5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и страшен ден…

Прочети цялата статия