Категория: Л) Велики четвъртък

ПАСХАТА И ПОСЛЕДНАТА ВЕЧЕРЯ

В Новият Завет Господната вечеря е спомената по няколко различни начина: Общение (коинония), в Христовата кръв и Христовото тяло (1 Коринтяни 10:16-17) Господна трапеза (трапеза) (1 Коринтяни 10:21) Господна вечеря (деипнон) (1 Коринтяни 11:20) Разчупване на хляба (Деяния 2:42; 20:7) Възпоменание на Исус Христос (1 Коринтяни 11:24-25) Евхаристия (благодарение) (Лука 22:17,19; 1 Коринтяни 11:24; Деяния…

Прочети цялата статия

ЮДА – ПРЕДАТЕЛЯТ

Името „Юда Искариотски” е станало нарицателно за предател. Когато някой извърши предателство, обикновено казват за него, че той е „Юда Искариотски”. Но ние не трябва да си мислим, че сме застраховани от това и ние да станем като него.

ПРАЗНИКЪТ „ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ”

1 Коринтяни 11:17-34 Господната вечеря е най-често празнувания християнски празник. И това е така, защото празнуването на този празник е наредено от Самия Господ Исус Христос. Той каза: „туй правете за Мое възпоминание” (1 Коринтяни 11:24). Господната вечеря е повод образно да се обърнем навсякъде около нас и да погледнем в шест посоки: