ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА НА СМЪРТТА

Един човек сключил договор със Смъртта според който тя се задължавала да предупреди човека когато наближи края на живота му, така че той да има време да се подготви. Дотогава той щял да се наслаждава на живота без да мисли за смъртта и за вечността.

Изминали години. Един ден внезапно Смъртта застанала пред него и му казала:
– Тръгвай, време е!
Възмутен човекът извикал:
– Ти не удържа на думата си. Беше ми обещала, че ще ме предупредиш за твоето идване, за да мога да се приготвя за пътуването си във вечността.
– Как! – извикала смъртта – как не те е срам да кажеш, че съм дошла без предупреждение?! А какво според теб бяха всичките болести, които ти прекара? Те ти бяха изпратени за да ти напомнят за моето идване. Всяко погребално шествие, което си срещал; всяко погребение на което си присъствал; не ти ли припомняха те за моето идване за теб? Всеки некролог, който си прочел трябваше да ти напомни, че един теб аз ще дойда и за теб и затова трябва да се подготвиш да ме срещнеш. Аз съм те предупредила – и то не веднъж. Хайде, тръгвай!

И бедният човек бил принуден да тръгне. А той не бил готов. Готов ли си ти за последното пътуване, което ти предстои?

Проповед: ДЕНЯТ НА СМЪРТТА СТРУВА ПОВЕЧЕ ОТ ДЕНЯ НА РАЖДАНЕТО

Сподели във Фейсбук...