НАПЪЛНО ПЛАТЕНО

По време на царуването на Николай Втори в Русия, един баща записал сина си в армията с надеждата да наложи ред и дисциплина в разглезения му живот. Освен другите неща, младият човек имал и слабост към хазарта. Атмосферата в армията по-скоро му навредила, отколкото да помогне. В армията изпълнявал длъжността на счетоводител. Когато дълговете му започнали да нарастват, той започнал да заема пари от военната каса, за да плаща дълговете си. Продължавал да губи, и затова още повече затъвал в дългове. Една нощ, като размишлявал върху положението си, той сумирал дълговете си. Като видял огромната сума, той написал върху счетоводната книга: „Кой може да плати такъв голям дълг?” Вземайки оръжието в ръката си, той седнал отново в стола си, за да поразмисли малко. Неусетно, както си размишлявал за живота и смъртта, той неусетно задрямал. През онази нощ Николай Втори инспектирал предните постове. Влизайки в палатката на счетоводителя, той видял спящия човек, зареденото оръжие и бележките върху счетоводната книга. Когато войникът се събудил, погледнал в отново в книгата и прочел това, което написал преди да заспи: „Кой може да плати такъв голям дълг?” Под този въпрос било написано: „Платено изцяло, цар Николай Втори.”

Нашият дълг към Бога е толкова огромен, че ние съвсем не сме в състояние да го платим. Това е все едно да дължиш на някого десет милиона лева, а да получаваш само по един лев на ден. Няма никакъв начин да изплатиш този дълг. Ти имаш нужда от някой, който има възможността и желанието да плати  дълга ти. Ето защо Бог Син стана човек, живя съвършен живот, без грях. Той нямаше никакъв дълг. Това, което Бог направи с дълга за греховете ти, беше, че го възложи на Исус. Той, от любов към теб, плати дълга ти, като умря на твое място. Затова, ако приемеш тази Негова жертва и повярваш във Неговото въплъщение и възкресение, ти ще се спасиш.

Проповед: ИСУС ХРИСТОС В ЖИВОТА НА ПАВЕЛ

Сподели във Фейсбук...