НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОДАРЪК

Текстът, който следва е благовестието, представено като реч на евангелист Йоан. Йоан беше най-младия от апостолите и любим ученик на Исус, затова и нещата, които би могъл да ни каже за Него са от първа ръка. Така че, представете си, че днес между нас е апостол Йоан и самия той ни разказва за Исус. Така или иначе, всичко, което следва е извлечено от неговото евангелие.

Здравейте, казвам се Йоан. Искам да ви разкажа за най-добрия ми Приятел. Може би и вие имате добри приятели, но този мой Приятел не е като хората, които са живели някога. Много добре го опознах. Бяхме неразделни. Заедно се хранехме, смеехме се и плачехме. Видях това, което Той правеше. Чух нещата, които казваше и се уверих, че Той е много по-различен от всички други, които някога са живели на тази земя.

ИСУС УКРОТИ БУРЯТА (Лука 8:22-25)

Историите, които ще ви разкажа действително се случиха. Исус направи много изумителни неща. Нека ви разкажа за няколко от тях. Веднъж, заедно с Исус и други Негови ученици, прекосявахме с рибарска лодка едно езеро. Докато Исус спеше се разрази страшна буря. Някои от нас бяха рибари. Попадали сме в страшни бури и преди, но този път лодката щеше да потъне. Много се изплашихме. Отидохме при Исус. Събудихме Го: „Наставнико! Наставнико! Загиваме!“. А Той се събуди и смъмри вятъра и развълнуваната вода. Бурята веднага престана. Учудихме се и започнахме да се питаме един друг: „Кой ли ще е Този, Който заповядва на ветровете и водата и те Му се покоряват?“.

ИСУС ВЪЗКРЕСИ ЛАЗАР (Йоан 11)

Видяхме как Исус направи много неща, които мислехме за невъзможни. Веднъж един добър приятел на Исус на име Лазар се разболя и умря. Когато Исус пристигна при гробницата, Лазар бе мъртъв от четири дни. Исус видя Марта, сестрата на Лазар, и й обясни, че има власт над живота и смъртта. Марта разбра кой е Исус и каза: „Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който има да дойде на света.“. Исус се разплака, защото много обичаше Своя приятел. Когато дойде при гробницата, Той се помоли и след това направи нещо, което никой не очакваше. Поиска да махнат камъка от входа на гробницата. След това извика със силен глас: „Лазаре, излез навън!“. Всички чакаха да видят какво ще се случи. Тогава Лазар излезе от гробницата така, както беше увит в саваните си. Беше невероятно!

ИСУС УМНОЖИ ХЛЯБА И РИБАТА (Йоан 6:11)

Често големи множества следваха Исус. Те искаха да чуят как поучаваше и да видят чудесата, които правеше. Веднъж над пет хиляди мъже и техните семейства Го последваха край езерото, за да слушат как поучава и да видят как изцелява болните. Когато Исус видя, че хората са много гладни и изморени, се смили над тях и реши да им помогне. Нямахме достатъчно пари, за да купим храна за всички. Тогава Исус отново ни изненада. Едно момче даде на Исус пет хляба и две риби. Естествено, те не бяха достатъчни, за да се нахрани хилядното множество. Но, Исус взе хлябовете, и като благодари, раздаде ги на седналите, така и от рибите, колкото искаха. Невероятно! Докато я раздавахме, храната се умножи дотолкова, че имаше изобилно за цялото множество. Дори остана излишна храна, която събрахме в дванадесет коша. Това бе чудо. Исус имаше власт да укротява бурите, да връща към живот мъртвите, да изцелява болните и да снабдява нашите нужди.

ИСУС Е НА СТРАНАТА НА ГРЕШНИЦИТЕ (Йоан 8:5-11)

Но, Исус дойде за нещо много по-голямо от това да върши чудеса. Той дойде, за да избави хората от греха. Бях там, когато разгневената тълпа доведе една жена при Исус. Тя бе хваната в грях. Хората искаха да я накажат. Дори бяха готови да я убият с камъни! Тълпата попита Исус: „Ти какво ще кажеш?“.

Исус се наведе и започна да пише с пръст нещо по земята. Тълпата настояваше за ясен и категоричен отговор. Той се изправи и каза: „Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея!“

Исус отново се наведе и продължи да пише по земята. Всички хора от тълпата осъзнаха, че те също са грешни и един по един си тръгнаха засрамени. Останаха само Исус и жената.

Тогава Исус се изправи и й каза: „Жено, къде са онези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди?“ А тя отговори: „Никой, Господи!“. „И Аз не те осъждам“ – каза Исус – „Иди си, и отсега нататък повече не съгрешавай!“.

ИСУС Е ДОБРИЯТ ПАСТИР (Йоан 10:11-18)

Исус не съгреши нито веднъж. Той живя съвършено. Всеки от нас, обаче, е вършил грешни и неправилни неща. Заслужаваме наказание за нашите грехове и сами не можем да спасим себе си. Никога на можем да станем достатъчно добри за да изкупим греховете си. Трябва да бъдем простени и спасени.

Исус каза, че Той е като овчар или пастир, а ние сме като овце. Като животни, овцете са безпомощни. Те се отклоняват, губят се или попадат в беда. Те не могат сами да се избавят от бедите в които попадат. Трябва да бъдат спасени от техния овчар, който е мъдър и силен. Бог е много по-силен и по-мъдър от нас. Исус каза: „Аз съм добрият Пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете.“.

Исус обеща да ни спаси като даде Своя живот за нас. Той знаеше какво прави. Исус каза: „Затова ме обича Отец, защото Аз сам давам живота Си… Никой не ми го отнема, но Аз Сам от Себе Си го давам.“.

ИСУС БЕ РАЗПНАТ НА КРЪСТ (Йоан 19:17)

Една вечер, докато се молихме в градината, моят приятел Исус бе заловен. Той бе арестуван от религиозните водачи, които Му завиждаха за популярността и влиянието, което имаше сред народа. Те Го вързаха и отведоха при управителя Пилат. Той му зададе много въпроси и се увери, че Исус е невинен. Тълпа от гневни хора се събра и започна да настоява Исус да бъде наказан и убит. Пилат се изплаши и поддавайки се на техния натиск осъди Исус на смърт.

Войниците поведоха Исус към мястото на екзекуцията му. Взеха Исус; и Той, като сам носеше кръста Си, излезе. Дойдохме на мястото, наречено Лобно… Там римските войници Го приковаха на кръст. Аз бях там заедно с някои от близките на Исус. Не можехме да направим нищо.

Исус стоя на кръста часове наред. След това умря. Тогава изведнъж земята се потресе и настана мрак. Всички се изплашиха. След като Исус умря, Го свалихме от кръста, увихме тялото Му в плат и Го поставихме в гробницата на Йосиф. Затворихме входът й с огромен камък. Пилат заповяда на войници да пазят тялото на Исус.

ИСУС ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ (Йоан 20:11-14)

В онзи момент всички ние, които следвахме Исус, бяхме много тъжни. Исус бе мъртъв от три дни. Рано сутринта Мария Магдалена, която бе сред приятелите на Исус, отиде на гроба Му. Когато пристигнала, видяла, че големият камък е преместен. Тя се върна, за да ни каже това, което бе видяла. Двама от нас се затичахме с всичка сила към гроба и влязохме вътре. Тялото на Исус не беше там! Бяхме объркани и се прибрахме, като се чудехме какво ли се бе случило.

ИСУС Е ЖИВ (Йоан 20:19-20; Йоан 14:16-17,26)

По-късно същия ден бях заедно с другите ученици. Разговаряхме за видяното. Бяхме заключили вратата, защото се страхувахме. Тогава изведнъж Исус влезе в стаята при нас. Застана посред стаята и каза: „Мир вам!“. Като изрече това, Той ни показа ръцете и ребрата Си. Те имаха белези от пробожданията, но бяха напълно заздравели. Толкова се зарадвахме, когато видяхме Исус жив и здрав.

Исус остана с нас четиридесет дни. През това време повече от петстотин души Го видяха и говориха с Него. След това Исус отиде на небето. Преди да се възнесе, Той обеща Бог да изпрати Святия Си Дух, Който да ни води и утешава.

Исус ни беше казал: „И Аз ще поискам от Отец, и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас до века – Духа на истината… Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“

Животът ни се промени коренно от тогава. Разказвахме на всеки, който срещнехме за Исус. Ходехме по пазарите и храмовете, отидохме в други градове и страни и казвахме на всички добрата вест: „Исус понесе наказанието, което ние заслужавахме, за да можем ние да познаваме Бога е да Го обичаме. Това е най-големия подарък!

ТИ МОЖЕШ ДА ВЯРВАШ И ДА СЛЕДВАШ ИСУС (Йоан 3:16-17, Йоан 1:12)

Исус те кани да бъдеш Негов приятел и ученик. Да, Бог, Който създаде всичко и владее всичко, желае ти да бъдеш Негов приятел. Ето какво каза Исус: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.“.

През живота Си Исус извърши много неща. Разказах ви тези истории, за да знаете и да вярвате, че: Исус е Син на единствения истински Бог. Той има власт над всичко: над земята, водата, природата, живота и смъртта. Той ни създаде, обича ни и се грижи за нас. Всички ние не се покорихме на Бога и заслужаваме наказание за своя грях. Но, тъй като Бог те обича, Той изпрати Своя Син Исус да пожертва живота Си и да понесе наказанието за твоя грях, като умря на кръста. Три дни по-късно Бог Го възкреси от мъртвите. После изпрати и Святия Дух да ти помага и да те насърчава.

Има само един начин, по който можем да станем приятели на Бога. Трябва да вярваме в това, което Исус направи за нас и да Го следваме в живота си. Да го направим!

КАК МОЖЕШ ДА СЛЕДВАШ ИСУС?

  1. Моли се! Може да говориш с Исус по всяко време и на всяко място. Той винаги те слуша. Помоли Бог да прости лошите неща, които си направил. Благодари Му за добрите неща, които Той е направил и Му кажи от какво се нуждаеш.
  2. Чети! Чети или слушай Библията. Можеш да започнеш от книгата „Евангелието според Йоан“ в Новия Завет. Там ще прочетеш историята за живота на Исус, написана от най-близкия Му приятел.
  3. Срещай се! Срещай се с други приятели на Исус. С тях може да се радваш на това, което прави Исус.
  4. Направи! Почитай Бога като живееш по начина, по който Той иска от теб. Покорявай Му се и показвай Неговата любов към околните.
  5. Кажи! Казвай на околните за Исус. Това е добра вест, прекалено добра, за да я запазиш единствено за себе си. Хората навсякъде по света се нуждаят да чуят за Исус, да повярват в Него и да Го следват. Когато кажеш на някого за Исус, ти му даваш най-големия подарък.
Сподели във Фейсбук...