МОЖЕШ ЛИ ДА БЪДЕШ УЧЕНИК НА ХРИСТОС?

Лука (14:25-35)