КОЛКО ТЕЖИ ГРЕХЪТ?

Един лекомислен младеж попитал един проповедник: „Ти казваш, че неспасените хора носят товара на греха. Аз не чувствам нищо. Колко тежи греха? Пет килограма (ten pounds)? Четиридесет килограма (eighty pounds)?” Проповедникът отговорил като попитал младия човек: „Ако сложиш една тежест от петстотин килограма върху един труп, той ще почувства ли тежестта на товара?” Младежът отговорил: „Няма да почувства нищо, защото е мъртъв”. Проповедникът заключил: „Наистина, този дух, който не чувства товара на греха, или е безразличен за неговото бреме и лекомислен относно неговото присъствие е действително мъртъв.”. Младежът бил принуден да замълчи!

Проповед: СВОБОДА ОТ ГРЯХ
Сподели във Фейсбук...