КИРО КИБРИТЛИЯТА

Един човек на име Киро Кибрита имал проблем с избухливостта – бил кибритлия и „палел на четвърт”. Една сутрин той се събудил около пет часа сутринта от страхотен пукот, който звучал като картечен откос и идвал от покрива на къщата му. Шумът бил толкова силен, че Киро не можел да заспи отново. Колкото по-дълго лежал в леглото си в очакване шумът да отмине или да спре, толкова повече гневът му се надигал в него. Накрая, той станал и излязъл навън, за да види какво причинява този странен шум на собствения му покрив. Открил, че това бил един кълвач, който със всичка сила си блъскал главата в сателитната му антена, кълвал я, правейки безуспешни опити да издълбае дупка в метала. Киро Кибрита дотолкова се ядосал на глупавата птица, че грабнал един камък и го запокитил по кълвача. Камъкът излетял на високо, но не улучил целта си. Вместо това, падайки от другата страна на къщата, той халосал предното стъкло на колата му и го счупил. Избухвайки още повече поради това, че кълвачът продължавал да кълве антената му, а сега и стъклото на колата му било счупено, в гнева си Киро ритнал една буца пръст, която била наблизо. Спомнил си, обаче, твърде късно, че като излязъл от къщи, в бързината той забравил да си обуе чорапи и обувки. Сигналите от острата болка в пръстите на крака му, и мисълта за това колко ли ще струва новото стъкло за колата му му напомняли за високата цена която има избухливостта.

Проповед: ЯКОВ-ГРЪМОТЕВИЦАТА

Сподели във Фейсбук...