ЗАЕКЪТ И КОСТЕНУРКАТА

Не знам дали сте чували историята за костенурката и заека. Веднъж заекът казал на костенурката: „Искаш ли да се състезаваме?” „Защо не?” – отвърнала костенурката. Определили си маршрут, старт и финал и се приготвили за надпреварата. Съдията гръмнал със своя пистолет и двамата стартирали. Разбира се стартът им бил доста различен. Заекът се изстрелял като куршум напред и започнал да напредва с бясна скорост. Костенурката също потеглила, но вие знаете как се движат костенурките… След малко заекът погледнал назад и костенурката въобще не се виждала. Не след дълго, обаче, той видял една дърво с прекрасна сянка и във възторг от себе си и от бързината си си казал: „Защо да не поспра за малко под това дърво? Изглежда, че на костенурката ще й трябват месеци за да ме догони…” Така той похапнал от свежата тревичка под дървото и се опънал за една дрямка. Но без да се усети дрямката му прераснала в дълбок сън. След известно време костенурката минала покрай него и с невъзмутимо упорство продължила към финала. Малко преди костенурката да стигне до края на маршрута, заекът се събудил и не знаейки колко време е спал, хукнал към финала. Но в момента в който го видял, видял и това как костенурката тържествено го пресякла.

В тази история заекът представлява кръстения, а костенурката – ученика. Заекът е самоуверен и пъргав, но неговата гордост му изиграва лоша шега и той бива посрамен. За разлика от него, костенурката може и да не е толкова бърза, но е упорита и не се отказва, само защото вижда че губи. Тя никога не спира и никога не се отделя от курса си. Нейната последователност й помага да спечели състезанието и да победи заека.

Защо заекът загуби състезанието? Защо тези, които са само кръстени, но не и ученици се провалят? Поради прекалено високото мнение, което имат за себе си. Ние никога не трябва да мислим „че стоим” и сме непоклатими, защото в 1 Коринтяни 10:12 ап. Павел казва:

12 Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 

Когато отиват на църква и слушат проповедта, кръстените, които не са ученици си казват: „О, аз съм чувал това и преди…” Те се настройват срещу пастира и започват да си мислят, че знаят всичко за Библията и вярата. Така те спират да приемат инструкции и корекции от онзи, който трябва да ги дисциплинира и да им помага да растат в своя християнски живот. Такива кръстени никога не отиват до финала. Те никога не стават ученици поради това становище на всезнайковци, което имат. И когато дяволът използва някои от своите стратегии и трикове срещу тях, те падат и се чувстват поразени. Неможещи да излязат от кризата си поради незнание за Словото и духовна недоразвитост, те се чудят как им се е случило всичко това в което са се забъркали.

В нашата история заекът загуби, защото той си мислеше, че знае и може повече, отколкото може и знае в действителност, а костенурката спечели, защото тя беше последователна и никога не спря, нито пък се отклони от целта си.

Ако искаш да живееш победоносен живот и да бъдеш истински ученик на Исус Христос никога не спирай изучаването на Божието Слово. Когато четеш, не се отказвай. Бъди последователен! Не спирай по средата на Библията! Помните ли какво каза Исус (Йоан 8:31)?

31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;

Проповед: ПОКРЪСТЕНИ ИЛИ УЧЕНИЦИ

Сподели във Фейсбук...