ВЕЛИКАТА (СТРАСТНАТА) СЕДМИЦА

С празника Цветница, Вход Господен или Триумфалното влизане на Господ в Ерусалим навлизаме във Великата седмица, седмицата, която завършва с Великден – възкресението на нашия Господ Исус Христос. Събитията, станали през тази знаменита седмица заемат главно място в четирите евангелия. Фактически около една трета от евангелията описват случки и предават думи и притчи изговорени от Исус именно през тази седмица. През тази велика седмица Бог изработи нашето спасение.
Въпреки, че всеки един от дните на тази седмица е велик, в нея ясно се открояват три основни момента:

  • Триумфалното влизане в Ерусалим
  • Разпятието
  • Възкресението

Всеки един от тези три основни момента на Великата седмица изявява отделна характерна черта на същността на нашия Господ. Влизайки триумфално в Ерусалим Той се изявява като цар и Божий помазаник. На кръста той е Изкупител и Божий агнец, който предава себе си за нашите грехове. Възкресението доказва, че Той е Божий Син. В три от службите, които ще имаме през тази Велика седмица, ние ще се спрем на тези три главни титли на Господ Исус Христос: Божий Помазаник, Божий Агнец и Божий Син.

Триумфалното влизане в Ерусалим Разпeти петък Великден
Божий Помазаник Божий Агнец Божий Син
Сподели във Фейсбук...