Етикет: ЧЕРВЕНОТО

ЧЕРВЕНОТО ВЪЖЕ

Исус Навин 2:1-21; 6:17,20-23,25

Тази глава спокойно може да послужи за сценарий на духовен шпионски трилър. В нея става дума за шпиони, държавна измяна, уговорки, преследване, и разбира се в центъра на всичко стои една жена със съмнителен морал, която …