Етикет: ХРИСТОС

КАК СЕ ОЗОВАХМЕ В ХРИСТОС?

1 Коринтяни 1:30 “А от Него сте вие в Христа Исуса” В Новия Завет има редица стихове в които се споменава фразата “в Христос”. Забележителното е, че всички те говорят все хубави неща за тези, които са “в Него” – те “седят в небесни места”, благословени са “с всяко духовно благословение”. Имат мир, изцеление, свръхестествено…

Прочети цялата статия

В ХРИСТОС

Увод: Бог е този, който ни е поставил “в Христос” . Трябва да сме сигурни, че сме в Него /1 Коринтяни 1:30/! “А от Него сте вие в Христа Исуса…” Какво от това, че сме в Христос? Ето един кратък каталог на 11 богатства и превилегии, които ни принадлежат в Христос:

МОЖЕШ ЛИ ДА БЪДЕШ УЧЕНИК НА ХРИСТОС?

Лука (14:25-35) 25 А големи множества вървяха, заедно с Него; и Той се обърна и им рече: 26 Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик. 27 Който не…

Прочети цялата статия

ИСУС ХРИСТОС В ЖИВОТА НА ПАВЕЛ

Във 2 Тимотей 2:2 ап. Павел казва на своя ученик и помощник Тимотей: 2 И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Това показва, че учението на ап. Павел е стандартното новозаветно учение. Във 2 Тимотей 3:10-11 ап. Павел добавя: 10…

Прочети цялата статия

БОЖИЯТ ПОМАЗАНИК

Матей 21:1-9 1 И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им: 2 Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги. 3 И ако някой ви рече нещо, кажете:…

Прочети цялата статия