Етикет: УЧЕНИЧЕСТВО

ИСТИНСКОТО УЧЕНИЧЕСТВО – ПРЕДНАМЕРЕНО И УМИШЛЕНО

ИСТИНСКОТО УЧЕНИЧЕСТВО – ПРЕДНАМЕРЕНО И УМИШЛЕНО

ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЛИЯНИЯ

Бог работи по различни и многообразни начини в живота ни. Ученичеството не е някаква формула. Има много и различни начини както ние да бъдем обучавани, и така, и ние да обучаваме другите в Христовото учение. Но, аз бих желал да започна с моето собствено свидетелство за опитността ми в ученичеството. В това свое свидетелство бих…

Прочети цялата статия

КАК СЛЕДВАМЕ ИСУС?

По определение християнинът или христовият ученик е последовател на Христос. В Деяния 11:19-26 четем, че за пръв път Христовите ученици се нарекоха „християни” в Антиохия. 19 Между това, разпръснатите от гонението, което стана по убиването на Стефана, пътуваха дори до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото освен на юдеите. 20…

Прочети цялата статия

МОЖЕШ ЛИ ДА БЪДЕШ УЧЕНИК НА ХРИСТОС?

Лука (14:25-35) 25 А големи множества вървяха, заедно с Него; и Той се обърна и им рече: 26 Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик. 27 Който не…

Прочети цялата статия