РАЗМЕНЕНИЯТ БОГ

Изход 32:1-35; Матей 27:15-26; Откровение 3:14-22

В Библията четем за три случая при които хората размениха Бога за нещо друго. Те пожелаха да го сменят за различни неща. Но, тази размяна сама по-себе си е нещо ужасно. Тя не само е една огромна заблуда, но и винаги завършва пагубно за тези, които я правят. Затова аз желая да ви предупредя. Да изпитаме сърцата си и да видим да не би и ние да сме започнали да разменяме или да подменяме Бог с нещо друго в този живот – било то идол, собственото ни аз, света, духа на времето или дори със задоволяването на собственото ни религиозно чувство. Проповядвайки тази проповед аз се чувствам като пророк Осия. Към него дойдоха следните Божии думи (Осия 8:1):

1 Тури тръбата на устата си!
Той се спуща като орел против дома Господен,
Защото нарушиха завета Ми
И престъпиха закона Ми.

Цялата публикация “РАЗМЕНЕНИЯТ БОГ”

ЗАЩО ДА ВНИМАВАМЕ ЗА ДУХОВНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ?

Евреи 2:1-4

1 Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога. 2 Защото, ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, 3 то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, от начало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха го чули; 4 като му свидетелствуваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Светия Дух по волята Си?

Цялата публикация “ЗАЩО ДА ВНИМАВАМЕ ЗА ДУХОВНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ?”

НАПРАЗНО ХРИСТИЯНСТВО

2 Коринтяни 6:1

Това заглавие е наистина провокиращо, защото като цяло християнството никога не би могло да бъде “напразно”. Църквата е обречена на успех и слава. И все пак, има хора, чието повярване би могло да се окаже напразно и аз се моля ти и аз да не се окажем сред тях. Във 2 Коринтяни 6:1 ап. Павел пише:

1 И ние, като съдействуваме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат.

В този стих има една дума, която звучи ужасно и тя е думата “напразно”. Ако си сял и си поливал и си обръщал и си наторявал и си правил всичко необходимо, като си се надявал на някакъв плод, а накрая няма нищо, тогава човек се разочарова. Както виждаме от различните му послания, ап. Павел особено се боеше да не би неговият труд в различните църкви да се окаже напразен. Затова и тук той умолява коринтяните с поведението си да не анулират Божията благодат с която са били обдарени. Какво означава да приемаме Божията благодат напразно? Възможно ли е някой да стане християнин и това да бъде напразно. Тъжният, но верен отговор на този въпрос за съжаление е “Да!”. Има поне три начина по които можем да приемем Божията благодат “напразно”. Цялата публикация “НАПРАЗНО ХРИСТИЯНСТВО”