ТРЕПЕРЕТЕ И НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ!

2 Царе 11:1-12:25

Моето желание тази вечер е да ви покажа, че Бог е строг и в същото време любящ баща. Той прощава беззаконието, но не си затваря очите за греха. Прощава, но не обезвинява (Изход 34:7; Числа 14:18). Никога не замазва греховете, нито ги подценява. Не ги омаловажава. И няма да допусне неговите деца да ходят в тях. Като добър и отговорен баща Бог ни наказва. Той не иска да израснем разглезени и разлигавени. Целта ми е страхът от Бога в нас да се увеличи и да няма нужда да опитваме от плодовете на греха си за да го намразим. За целта ще разгледаме греха на Давид срещу Урия и Божиите реакции на Давидовия грях и покаяние. Старозаветните истории са написани за наша поука. Затова трябва да ги четем и да не повтаряме грешките на Библейските герои (1 Коринтяни 10:11-12). Цялата публикация “ТРЕПЕРЕТЕ И НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ!”