Етикет: СЪСТОЯНИЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРЦЕТО

2 Летописи 16:9 Във 2 Летописи 16:9 четем: 9 Защото очите на Господа се обръщат {еврейски: тичат} насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него. Кой от Божиите атрибути можем да видим в този стих? Кое от Неговите качества на Бог? Бог…

Прочети цялата статия

ЗАЩО ДА ВНИМАВАМЕ ЗА ДУХОВНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ?

Евреи 2:1-4 1 Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога. 2 Защото, ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, 3 то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, от начало прогласено…

Прочети цялата статия