Етикет: СТРАТЕГИЯ

ХРИСТОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАСТЕЖ НА ЦАРСТВОТО

Матей 28:16-20