Етикет: СПОДЕЛЯНЕ

АРГУМЕНТИ НА ТЕИЗМА

През 1991 година, с Божията помощ бях направил един курс за последователи на Христос. Първата тема, която им преподадох беше тази: „Доказателства за съществуването на Бога” – как ние да учим другите, че Бог съществува. Най-елементарното нещо, с което трябва да започнем и което трябва да знаем, за да можем да благовестваме, е да доказваме…

Прочети цялата статия

СКАЛАТА НА ЕНГЕЛ

  ИЗГУБЕН ГРЕШНИК (пълен атеист – въобще не вярва, че има Бог;  или идолопоклонник) -8 Съзнание за висше същество, но липса на ефективно знание за евангелието -7 Първоначално чуване за съществуването на евангелието (вяра само в един Бог, първоначално знание за Христос) -6 Запознаване с основите на благовестието (от какво трябва да се спасяваме) -5…

Прочети цялата статия

ДИСЦИПЛИНАТА ДА БЛАГОВЕСТВАМЕ

Дисциплината „благовестване” може да се нарече също и „свидетелстване” – да свидетелстваме на другите за Божията любов, за Христос и за това, което Бог е направил в живота ни. Да казваме на другите добрите вести за Исус Христос е наш дълг и наша привилегия. Исус ни заповяда да казваме на другите за Него, така че…

Прочети цялата статия

БЛАГОВЕСТИЕТО В БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

1. БОГ СЪЩЕСТВУВА И ЗА НЕВЕРИЕТО В НЕГО НЯМА ИЗВИНЕНИЕ. Римляни 1:20 20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.