КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ В СЛУЖЕНИЕТО?

За някои от вас този въпрос може би е доста странен, но истината е, че е много актуален. Защото има много служения, които са като ракети или като заря в нощното небе. Изстрелват се в небето, красиви са, но светват за малко и след това угасват. Служението на Бог не е нещо лесно, нито пък нещо просто. То е сложно, освен част то е част от борбата, която имаме със Сатана. Така че, това, което ще ви кажа тази сутрин е едно ноухао, няколко тайни за това кои принципи, които трябва да спазваме, ако искаме “да оцелеем” в служението. Защото, ние желаем не само да оцелеем, но да имаме дълголетие в служението – да бъдем успешни не само в началото, но в края на нашия път с Бога. Цялата публикация “КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ В СЛУЖЕНИЕТО?”

УТВЪРЖДАВАНЕ В СЛУЖЕНИЕТО

Като християни, ние всички имаме едно и също универсално служение – да бъдем “посланици на примирението” (2 Коринтяни 5:18-20), “сол на земята” и “виделина на света” (Матей 5:13-16). Но също така, както всяка част човешкото тяло има свое специфично предназначение, така и за нас, като част от Църквата, която е Христово тяло, Бог има конкретно служение (Римляни 12:4-8). Цялата публикация “УТВЪРЖДАВАНЕ В СЛУЖЕНИЕТО”

СЛУЖЕНИЕТО НА КОСТИТЕ

4 Царе 13:14-21
По идея на Dennis Marquardt

В 4 Царе 13:14-21 е описана последната част от служението на пророк Елисей. Преди да умре, той извърши един пророчески акт, който определи живота на царството с години напред. След смъртта му пък Бог извърши едно чудо – възкреси един мъртвец, който се допря до Елисеевите кости. И в двата случая виждаме, че служението на даден Божий човек може да продължи дори и след смъртта му.

Какъв обаче трябва да бъде нашия живот за да може дори и след смъртта си ние да продължаваме да оказваме положително влияние за напредъка на Божието царство на тази земя? Цялата публикация “СЛУЖЕНИЕТО НА КОСТИТЕ”