ОЛТАРЪТ – СИМВОЛ НА БОГОСЛУЖЕНИЕТО

През периода на патриарсите (Авраам, Исак и Яков) поклонението се отличава със своята простота. Основен в богослужението е олтара (или жертвеника). Главното му предназначение в старозаветни времена е било върху него да се пренася жертва за изкупление от грях.

Въпреки, че днес ние не използваме материални олтари в нашите богослужения, олтарът е от особено значение за нас като поклонници, тъй като той олицетворява много от онова, което е важно за истинското поклонение. Цялата публикация “ОЛТАРЪТ – СИМВОЛ НА БОГОСЛУЖЕНИЕТО”