Етикет: СВЯТИЯ

НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СВЯТИЯ ДУХ

СВЯТИЯТ ДУХ ЗА НАС Е КАТО ХРИСТОС ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Бог желае ние да имаме взаимоотношения с Него, а нашите взаимоотношения с Него, се осъществяват най-вече чрез Святия Дух. В момента Святия Дух за нас е Същия, както Христос беше за …

АЗБУКА НА СВЯТИЯ ДУХ

Това,  което Той е

Адвокат – ходатайства за светиите (Римляни 8:26-27)
Божий белег – че сме негови (2 Коринтяни 3:3)
Вдъхновител – за добро (Галатяни 6:8-9)…