Етикет: СВИДЕТЕЛСТВО

СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДЕСЕТИЯ ПРОКАЖЕН

СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДЕСЕТИЯТ ПРОКАЖЕН

СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДЕСЕТИЯТ ПРОКАЖЕН

Лука 17:11-19

По идея на Rev. Richard J. Fairchild

11 И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. 12 И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, 13