Етикет: РЕКА

РЕКАТА

Псалом 46:1-11

Реката? Някой може би ще каже: “Каква река?”. Но ние ще видим какво казва Божието Слово за Реката. Защото, има една Река……