РАЗБИРАНЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСТВОТО

ВИЗИЯ, МИСИЯ И ЦЕЛ

Преди да започнем да разглеждаме какво ученичеството не е и какво е, бих желал да споделя с вас визията, целта и мисията на нашето служение. Аз дълго време търсих Бога по този въпрос. И казвах: „Господи, дай ми видение”. Където и да отидех на пастирски семинар или конференция, говорителите казваха: „Пасторът трябва да има видение.”. Ако ти водиш – дори и политически водач да си – ти трябва да имаш виждане – накъде отиваш и какво правиш. Така аз преминавах през различни опити да получа своето видение от Господ – опитвах се да измисля нещо, да скалъпя нещо, да формулирам нещо. Търсих Бога, молех се… И вярвам, че накрая Бог ми даде неща, за които спокойно мога да кажа, че те не са мои, а са на Исус Христос. В Притчи 29:18 се казва:

18 Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.

Цялата публикация “РАЗБИРАНЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСТВОТО”