Етикет: ПРИЩЯВКА

ПРИЩЕВКИ ИЛИ ПРИНЦИПИ

3 Царе 21:1-29

1 След тия събития, понеже езраелецът Навутей имаше лозе в Езраел, близо до палата на самарийския цар Ахаав, 2 Ахаав говори на Навутей казвайки: Дай ми лозето си да го имам за бостан {Еврейски: Градина за зеленчук.}*,