Етикет: ПОСЛАНИЕ

ПОСЛАНИЕТО КЪМ ЕВРЕИТЕ

I. ПОВОД ЗА НАПИСВАНЕТО

Християните, към които е написано Посланието към Евреите са преминавали през духовна криза. Тяхната духовна незрялост им е пречела да видят ясно истинската стойност и ценност на християнството. Очаквало ги е страдание, ако продължат да следват …

ПЪРВОТО ПОСЛАНИЕ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ КЪМ КОРИНТЯНИТЕ

I. ТЪЛКУВАНЕ НА ПОСЛАНИЯТА

Преди да започнем изучаването на която и да е книга от Библията, ние винаги се стараем да разберем всичко, което можем за това кой, кога и защо я е написал. Колкото повече знаем за целта на …