ОБЪРНИ ТВОИТЕ ПОРАЖЕНИЯ В ПОБЕДИ!

Исус Навин 7:1-8:2

АКО ПАДНА – ЩЕ СТАНА!

В Притчи 24:16 се казва:

16 Защото праведният
ако седем пъти пада, пак става,
Докато нечестивите се препъват в злото.

Това, че сме вярващи, не означава, че няма да имаме проблеми в нашия живот. Но, Бог е определил начини по които ние да разрешаваме тези наши проблеми. Дори да паднем, има начин по който ние да се изправим. Бог не е планирал поражения за нас. Вината за нашите провали не е Негова. Но все пак, знаейки, че те ще се случат, Той е промислил начини и пътища за оправяне на нещата – стратегии за възстановяване. Чрез тях нашите провали могат да бъдат преобърнати в успехи и нашите поражения в победи. В Исус Навин 7 и 8 глави имаме пример за това. Първата атака срещу Гай (град Гай, който беше в обещаната земя) се оказа поражение, но Бог я превърна в победа. След малко ние ще разгледаме как стана това. Цялата публикация “ОБЪРНИ ТВОИТЕ ПОРАЖЕНИЯ В ПОБЕДИ!”