ПЛАВНО ПОКЛОНЕНИЕ

Псалом 95:1-7

В края на ХХ век една огромна революция в хвалението премина през църквите по целия свят. Пасторите, водачите на хваление и редовите вярващи трябваше да се сблъскат с мощната сила на промяната – сила, която за някои донесе обновление и радост, а в други произведе страх и недоволство. Така или иначе никой не можа да избегне дебата „химни или припеви”. Имаше някои църкви, които напълно отхвърлиха химните от богослужението си. Други, по-консервативни запазиха химните, като допуснаха и няколко припева. Какъв е отговорът на този дебат. Вярвам, че той се нарича „смесено поклонение” – нито химните, нито припевите не са за изхвърляне, защото и двете имат своите предимства и недостатъци, и двете имат своя характерен принос за обогатяването и разнообразието в нашето богослужение. Затова, вместо да изпадаме в крайности, по-добре е да търсим сполучливия баланс между двата стила. Цялата публикация “ПЛАВНО ПОКЛОНЕНИЕ”