Tag: ОБЩЕНИЕ

СЛУШАНЕ НА БОЖИЯ ГЛАС

ПРИНЦИПИ НА РЪКОВОДСТВО

Йоан 10:1-5 

Материал съставен от п-р Симеон Кръстев по материали от „ОСНОВИ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖИВЕЕНЕ – УЧЕБНО ПОСОБИЕ” на Боб Гордън и Дейвид Фадъли