Етикет: ОБУЗДАВАНЕ

ОБУЗДАВАНЕ НА ГНЕВА

Ефесяни 4:26,27

“Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; нито давайте място на дявола.”

Както всяко нещо, така и гневът има потенциал да бъде и правдив и неправеден.

Преди около 2000 години Аристотел е …