Етикет: ЛИЧЕН

ХОРА, КОИТО СРЕЩАТ ПРЕЧКИ ПО ПЪТЯ СИ КЪМ БОГА

 

Много от хората, които се стараем да доведем при Христос имат желание да се спасят, но срещат пречки, които те считат за важни и непреодолими. Преди да разгледаш специфичното препятствие, което пречи на събеседника ти, добре е отново да …

ЧОВЕК, КОИТО ОСЪЗНАВА НУЖДАТА СИ ОТ СПАСИТЕЛ И ИСКРЕНО ЖЕЛАЕ ДА СЕ СПАСИ

I.  ПОКАЖИ МУ ХРИСТОС, КАТО ЖЕРТВА, КАТО ТОЗИ, КОЙТО ПОНЕСЕ ЧОВЕШКИТЕ ГРЕХОВЕ 

  1. „Господ възложи на Него, беззаконието на всички ни” (Исая 53:6). 
  2. 6 Всички ние се заблудихме както овце,
    Отбихме се всеки в своя път;
    И Господ възложи на Него
    беззаконието

ЧОВЕК, КОЙТО НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ СЪДБАТА НА ДУШАТА СИ

 I.        ПОКАЖИ МУ/Й, ЧЕ ТЕ ТОЙ/ТЯ Е ГОЛЯМ/А ГРЕШНИК/ЦА.
Защо? Първо, защото нарушава Божиите заповеди, и второ, защото ще има съд на който всеки човек ще трябва да отговаря пред Бога за делата си.

  1. Обясни на човека, че за да

ОСНОВИТЕ НА ЛИЧНАТА И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

Авдия 1-21

През годините на тоталитарния комунистически режим в България властите забраняваха в църквата да се споменава думата “държава” или в проповедите да се съдържат фрази “уронващи престижа на партията” и социалистическия режим. Затова в църквата сме слушали много малко …