Етикет: КРЪЩЕНИЕ

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

Един пастир много често проповядвал за водното кръщение. Дотолкова, че членовете на духовния съвет при църквата започнали да се чудят какво да направят за да го накарат да престане да говори само за водното кръщение. Не им било удобно да …

ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ

Водното кръщение е една от заръките на Христос. Ние го извършваме, защото Той го заповяда (Мат.28:19):

19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух…

Тази Христова заръка е намерила своето …