КРОТОСТТА НА МЪДРОСТТА

1 Царе 25:1-42

Би могло да се каже, че тази двадесет и пета глава на книгата Първо Царе е една картина, нарисувана върху Яков 3:13,17-18:

Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта… Мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. 18 А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.

Ако си наистина мъдър, ще бъдеш смирен, кротък, чист, умолим – ще бъдеш миротворец. През по-голямата част от живота си Давид беше такъв, но в случая с Навал той допусна несправедливото отношение спрямо него да го ядоса, да го изкара извън нерви, и ако разумната Навалова жена Авигея не беше го спряла, той би извършил нещо за което след това щеше горчиво да съжалява цял живот. Мисля, че това е урока, който можем да вземем за себе си от тази част от Божието Слово – да не допускаме несправедливостите на другите спрямо нас да ни изкарват извън нерви – вместо това да реагираме с кротостта на мъдростта. Цялата публикация “КРОТОСТТА НА МЪДРОСТТА”