Етикет: ЗЛО

РАСТЯЩОТО ЗЛО

Един кон бил вързан за стълб, но дяволът дойшъл и го пуснал.

Конят отишъл на нивата на един селянин и започнал да унищожава реколтата.

Селянинът се ядосал, грабнал пушката и убил коня.

Тогава собственикът на коня също се ядосал, взел …