ЕЛ РОЙ – БОГ, КОЙТО ВИЖДА

Битие 16:1-16

КОМБИНАЦИИТЕ НА НЕТЪРПЕНИЕТО

В тази глава се разказва за раждането на Исмаил. Но акцентът не е толкова върху раждането на детето, колкото върху конфликта между Сара, която по онова време още се казваше Сарайя и нейната робиня Агар, майката на Исмаил. Сарайя заповядва на слугинята си да стане жена на мъжа й (ст.3) за да й роди дете, а когато детето се ражда и е естествено Аврам да стане по-внимателен към Агар, която е непосредствената майка на детето му, Сарайя се обижда от промяната в отношението на мъжа й и робинята й към нея. Цялата публикация “ЕЛ РОЙ – БОГ, КОЙТО ВИЖДА”