Етикет: ЕВАНГЕЛИЕ

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН

Евангелието според Йоан е може би най-необикновения и може би най-ценния член от квартета на каноничните евангелия. Въпреки, че обхваща същата широка последователност от събития, която може да се намери и на страниците другите, то е доста по различно от …

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЛУКА

Измежду трите синоптични евангелия, това на Лука предлага най-богата информация за своя произход. Авторът му, който не назовава името си, започва с едно литературно въведение, в което излага целта на повестта си, методите които е използвал, и отношението му към …

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД МАТЕЙ

Нашата цел при обзора на новозаветните книги е не да се спираме на детайлите, а да се занимаем с главните факти, които е необходимо да се знаят за всяка книга.…