Етикет: ДЪЛГ

СКАЛАТА НА ЕНГЕЛ

  ИЗГУБЕН ГРЕШНИК (пълен атеист – въобще не вярва, че има Бог;  или идолопоклонник) -8 Съзнание за висше същество, но липса на ефективно знание за евангелието -7 Първоначално чуване за съществуването на евангелието (вяра само в един Бог, първоначално знание за Христос) -6 Запознаване с основите на благовестието (от какво трябва да се спасяваме) -5…

Прочети цялата статия

ДИСЦИПЛИНАТА ДА БЛАГОВЕСТВАМЕ

Дисциплината „благовестване” може да се нарече също и „свидетелстване” – да свидетелстваме на другите за Божията любов, за Христос и за това, което Бог е направил в живота ни. Да казваме на другите добрите вести за Исус Христос е наш дълг и наша привилегия. Исус ни заповяда да казваме на другите за Него, така че…

Прочети цялата статия

МОРАЛНИЯТ ДЪЛГ НА ХРИСТИЯНИНА

Римляни 1:13-16 Във 2Тим.4:5 четем: “5 Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай служението си.” В този стих се казва, че нашето дело е делото на благовестието, и че нашето служение е служението на благовестители.