НА КАКВО ДОБРО МОЖЕ ДА НИ НАУЧИ ЕДИН МОШЕНИК?

Лука 16:1-13

Притчата за неверния настойник е предшествана от притчата за блудния син и следвана от притчата за Богаташа и Лазар. Интересно, че и в трите притчи става въпрос за пари. Цялата публикация “НА КАКВО ДОБРО МОЖЕ ДА НИ НАУЧИ ЕДИН МОШЕНИК?”