Етикет: ГОНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ЗА ОПОЗИЦИЯ И ОТХВЪРЛЯНЕ

Матей 11:1-24 Мисля, че този текст е изключително интересен, актуален и насърчителен за нас. Особено във време, когато срещаме огромна съпротива срещу евангелието, отблъскване на посланието и неприемане на истината. Целта на Христос е да ни насърчи точно при такива обстоятелства и да ни мотивира да устояваме във вярата си именно при такива условия.

СМЪРТТА НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

Матей 14:1-12 В Матей 14:6 четем следното: 6 А когато настана рожденият ден на Ирод, Иродиадината дъщеря игра всред събраните и угоди на Ирода. Представяте ли си картината? Може би край ниски масички, разположени П-образно бяха полегнали гостите на Ирод, като той беше полегнал в средата и наблюдаваше програмата, която се изпълняваше в средата на…

Прочети цялата статия