ВИКЪТ НА ДУХА

Исус Навиев 6:1-20

В Исая 42:13 -14 се говори за бойния вик на Господ.

13 Господ ще излезе като силен мъж, (като мощен воин)
Ще възбуди ревнивостта Си като ратник (ратник е старобългарска дума за войник, нали знаете?),
Ще извика, да! ще изреве.

Някой може да каже: „А, как така Господ ще извика? Какви са тези викове, какви са сега тези неща?” Но, Исая казва: „Да, да! Не си мислете, че не сте ме чули добре! Много добре ме чухте! Господ не само, че ще извика, но Той ще изреве! Ще изреве като лъв!” Цялата публикация “ВИКЪТ НА ДУХА”