ВИЗИТКАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ

3 Царе 17:1-18:2

Както светкавица, която прорязва нощното небе — така Илия се появява на сцената в царския палат на Ахаав и започва своето служение.

1 А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаав: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мене.

Кой е Илия? Нищо не ни се казва за него, освен че е един галаадец от Тесви. Като че ли разказвачът следва думите на Исус: “По плодовете им ще ги познаете”. Той не ни казва предварително кой и какъв е Илия, а ни оставя сами да си извадим заключения за характера му, като ни разкаже за делата му. До края на тази глава вече разбираме кой е Илия – Божий човек и пророк, който говори вярно Господното слово. В ст.24 след възкресението на сина й, Сидонската вдовица му казва: “Сега познавам, че си Божий човек, и че Господното слово, което говориш, е истина.” Ето затова аз наричам тази глава “визитката на пророк Илия”. В нея се запознаваме с Илия и разбираме, че той е Божий пророк, въпреки че цар Ахаав и останалите израилтяни първоначално не му вярват. Името на Илия означава “Бог е Йехова” и това е истината, която той се бори да утвърди.

Какво можем да научим за Бога от “визитката на Илия”? Какъв е Бог? Какво може да прави Той? Какво е отношението Му към нас? Това са въпросите на които можем да намерим отговор в тази глава. Цялата публикация “ВИЗИТКАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ”