Етикет: БОЖИЕТО ЦАРСТВО

ТАЙНИТЕ НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Марко 4:1-34

1 И пак започна да поучава край езерото. И събра се при Него едно твърде голямо множество, така щото Той влезе в една ладия и седеше на езерото; а цялото множество беше на сушата край езерото. 2 И

ХРИСТОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАСТЕЖ НА ЦАРСТВОТО

Матей 28:16-20