ПИСАНИЯТА ЗА НАС

Старият Завет като цяло е полезен „за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“. Старозаветните писания са източник на мъдрост. Те са написани с цел да ни доведат при Христос (2 Тимотей 3:14-17). Цялата публикация “ПИСАНИЯТА ЗА НАС”

ЧЕТИРИ ВИДА ЛЮБОВ

Ерос, сторге, филия, агапе

Павел писа: “Любовта да бъде нелицемерна” (Рим. 12:9). Да обичаш истински, искрено, непресторено е да обичаш правилния човек, по правилния начин, на правилното време. Какво означава това може да се види в четирите различни думи, които гръцкият език използва за да изрази любов. В това отношение гръцкият език е много по-богат и по-прецизен. Когато се отдалечи от понятието “любов”, нашият език използва много по-слаби думи като “харесване”, “привързаност”, “обич”, “приятелство, дружба”. Не възнамеряваме да използваме единствената дума любов, за да обгърнем невероятното многообразие на ситуации и взаимоотношения – от най-дълбоките и трудни за разбиране до най-светските, езически. Гърците обаче са имали по-ясна концепция за четирите различни видове любов и за подходящите приложения за всеки един от тях. Без това просветление, някой може да обича друг човек по неправилния начин и това да нарани и двамата.

Четирите вида любов са: ерос, сторге, филия и агапе. Цялата публикация “ЧЕТИРИ ВИДА ЛЮБОВ”

ПРОТИВНИЦИТЕ НА БОЖИЕТО СТАДО

Деяния 20:28-3

Оприличаването на Божия народ и църквата на стадо е често срещано сравнение в свещеното писание. Един пример е Деяния 20:26-32 където ап. Павел прави своето обръщение към ефеските презвитери. В цялата книга Деяния на апостолите това е единствената реч на ап. Павел отправена към християни. По това време той пътуваше от Коринт за Ерусалим и по пътя си спираше на местата в които имаше църкви като Филипи и Троада. В Милит беше повикал служителите на Ефес за да ги увещае и да се сбогува с тях. В това свое обръщение тоя казва:

26 Затова свидетелствувам ви в тоя ден, че аз съм чист от кръвта на всички; 27 защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля

Цялата публикация “ПРОТИВНИЦИТЕ НА БОЖИЕТО СТАДО”

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Матей 5:9

В Своята “проповед на планината” Господ Исус каза (Матей 5:9):

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.

Той не каза, че са щастливи миролюбците, или мирните, или имащите мир. Но каза, че Божии чада ще се нарекат онези, които създават, творят мир. Миротворството не е бягство от проблема, не е пасивност или примирение. То е търсене на разрешение на възникналите конфликти. Бог е най-големия миротворец. Той ни примири със Себе Си. И това примирение беше толкова важно за Него, че за да го постигне Той пожертва Своя единороден Син. В това Бог ни остави пример – пример, че инициативата за разрешаването на конфликта трябва да бъде наша. Цялата публикация “РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ”

ХРИСТИЯНИН БЕЗ ПАСТИР

/от сърце на сърце/

Има хора, които са новородени, ходят на църква, която има своя ръководител, слушат думите на проповедника, и въпреки това те нямат пастир. Съзнателно или несъзнателно те не приемат човека зад амвона за свой пастир. Всъщност те не приемат никой за такъв. Рано или късно обаче това може да доведе до големи поражения в техния духовен живот и дори в живота на църквата. Такива хора могат да изгубят спасението си и дори да се превърнат в богопротивници.

Аз бих искал ти, който четеш тези редове да изпиташ сърцето си и да видиш дали имаш своя пастир. Ако да – добре. Но, ако не – то приеми този, когото Бог ти е поставил за такъв!

Ако го приемеш лично за себе си, това послание може да спаси живота ти. Опасностите са много. Дяволът като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Не спира да крои своите планове. И неговото “последно изобретение” се казва “християнин без пастир” или съкратено ХБП. Той иска да те направи такъв. Не му позволявай! Цялата публикация “ХРИСТИЯНИН БЕЗ ПАСТИР”

ЗАКЛЕЙМЯВАНЕТО

3 Царе 12:1-20; Йоан 9:1-41

Заклеймяването е може би най-често срещания грях при християните. Най-кратко то може да бъде определено като остри думи, съдене и “поставяне на етикети на хората”. Думата “заклеймявам” буквално означава поставяне на белег върху кожата с нагорещено желязо — жигосване. Именно това се случва с душите на хората когато ги заклеймим – не с нажежено желязо, а с нашите думи. В Притчи 25:15 се казва:

мек език троши кости

Заклеймяването оставя белег на сърцето и може да разруши дори взаимоотношения, които са били градени с години. Цялата публикация “ЗАКЛЕЙМЯВАНЕТО”

КЛЮЧЪТ ЗА СЪКРОВИЩНИЦАТА С БОЖИИТЕ ДАРОВЕ

Вестта, която ви нося днес е да гледаме на хората по дух. Не по плът, а по дух. Ако гледаме на хората по дух, това ще ги “отключи”. Даровете, които Бог е излял в тях ще могат да се задействат, и те ще ни послужат с дарбите на Святия Дух. И обратно, докато не разпознаем хората духовно, ние не можем “да се включим” към тях и да “източим” благодатта, която те имат. Цялата публикация “КЛЮЧЪТ ЗА СЪКРОВИЩНИЦАТА С БОЖИИТЕ ДАРОВЕ”